บริษัท มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพทย์ ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

เราเลือกใช้แต่วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ทั้งก่อนและหลังส่งมอบบ้าน เราคำนึงถึงการสร้างชุมชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อบอุ่น ปลอดภัย

เน้นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวที่สามารถตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของโลกยุคปัจจุบัน

เราขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกและมั่นใจในตัวเรา เราพร้อมทำให้บ้านทุกหลังเป็นความพอใจสูงสุด

ที่เกินความคาดหมายของลูกค้าตลอดไป